پایگاه خبری نوش آباد

شهر تاریخی نوش آباد در شمال کاشان با بیش از 12000نفر جمعیت و پیشینه تاریخی 7هزار ساله و بیش از 50 اثرتاریخی و باستانی ارزشمند و مهمترین آن معماری دست کن اعجاب انگیز زیر زمینی میباشد

عکس(دوم محرم87)

مراسم نمادین روز دوم محرم سال ٨٧در علقمه اجرا توسط هیئت حضرت ابوالفضل(ع)منطقه شهید مطهری نوش آباد