پایگاه خبری نوش آباد

شهر تاریخی نوش آباد در شمال کاشان با بیش از 12000نفر جمعیت و پیشینه تاریخی 7هزار ساله و بیش از 50 اثرتاریخی و باستانی ارزشمند و مهمترین آن معماری دست کن اعجاب انگیز زیر زمینی میباشد

مسجد جامع عتيق نوش آباد

بنای مسجد جامع در طول تاریج بر اثر سیل و زلزله و دیگر عوامل طبیعی و فیزیکی تخریب و دوباره باز سازی شده تاریخ اصل بنا به دوران قبل از اسلام باز می گردد و گویا آتشکده ای بوده که پس از ورود اسلام به این شهر تبدیل به مسجد شده.

تصویری از این بنا را که در سال ۱۳۵۳توسط وزارت فرهنگ و هنر آن زمان تهیه شده را در اینجا قرار می دهم و عکسی از وضعیت کنونی بنا و تغییرات اساسی و استحکام بخشی برای جلوگیری از تخریب آن صورت گرفته.

جالب اینجاست که بدانید تحقیقات جالب۵۲ صفحه ای مردم شناسی در سال ۱۳۵۳ توسط پژوهشگری از وزارت فرهنگ و هنر از شهر نوش آباد تهیه گردیده که خواندن این اطلاعات و آمار خالی از لطف نیست.

در جایی از این مقاله اشاره به وجود شهر زیر زمینی شده است که به جز این نویسنده هیچ جای دیگری بحثی از شهر زیر زمینی به میان نیامده است.جمعیت نوش آباد را بالغ بر ۸۰۰۰نفر اشاره کرده که در حال حاضر بعد از گذشت ۴ دهه ۱۲۰۰۰نفر بیشتر جمعیت در این شهر نیست که مهاجرت بیرویه ساکنین به کاشان و تهران از روند رشد جمعیت جلوگیری نموده است.در این مقاله نوشته است در آن زمان بیش از ۲۰۰۰نفر از ساکنین نوش آباد در منطقه بیسیم تهران مهاجرت وساکن شده اند.