پایگاه خبری نوش آباد

شهر تاریخی نوش آباد در شمال کاشان با بیش از 12000نفر جمعیت و پیشینه تاریخی 7هزار ساله و بیش از 50 اثرتاریخی و باستانی ارزشمند و مهمترین آن معماری دست کن اعجاب انگیز زیر زمینی میباشد

ورود به سايت نوش آباد

جهت تماشای تصاویر شهر زیر زمینی  به سایت  www.noushabad.com    مراجعه نمایید