پایگاه خبری نوش آباد

شهر تاریخی نوش آباد در شمال کاشان با بیش از 12000نفر جمعیت و پیشینه تاریخی 7هزار ساله و بیش از 50 اثرتاریخی و باستانی ارزشمند و مهمترین آن معماری دست کن اعجاب انگیز زیر زمینی میباشد

برگزاری مجمع عمومی انجمن فعالان توسعه گردشگری شهر نوش آباد

در تاریخ روز پنج شنبه ٣/٢/٨٨ مجمع عمومی با موضوع انتخابات هیئت مدیره برای دور دوم در سالن اجتماعات انجمن واقع در مخزن آب انبار چاله سی با تعداد ٢٧ نفر از اعضاء راس ساعت٢٠:٣٠ برگزار گردید.

اعضاءهیئت مدیره جدید با تعداد آراء به شرح ذیل می باشند:


١.حسین میرزاجانی نوش آبادی تعداد رای ٢١

٢.حمیدرضا موحدی فر  تعداد رای ١٩

٣.محمد علی جعفری تعداد رای ١۶

۴.ماشاا...سیاخانی تعداد رای ١۶

۵.محمد انتخابی تعداد رای ١٢

آقای رحمت ا... نیکی و حمید رضا غلامیان هر دو با کسب ٨ رای به عنوان اعضاء علی البدل انجمن انتخاب شدند.

در ابتدای جلسه با کلام ا... مجید شروع و بنده هم به عنوان مدیر عامل انجمن دوره قبل به عملکرد وفعالیتهای گذشته و تشریح آنها پرداخته و سپس انتخابات برگزار گردید.

در حین برنامه در فضای سنتی سفره خانه حضار با چای پذیرایی و از عملکرد هیئت مدیره قبلی با تشویق و صلوات از آنها تقدیر به عمل آمد.

تصاویر مربوط به جلسه می باشد.