پایگاه خبری نوش آباد

شهر تاریخی نوش آباد در شمال کاشان با بیش از 12000نفر جمعیت و پیشینه تاریخی 7هزار ساله و بیش از 50 اثرتاریخی و باستانی ارزشمند و مهمترین آن معماری دست کن اعجاب انگیز زیر زمینی میباشد

تعیین منطقه های نمونه گردشگرى جدید در استان اصفهان


هیات دولت برای توسعه و رونق گردشگری و حمایت از محیط زیست در کشور، 28 منطقه جدید را در استان اصفهان به عنو ان مناطق نمونه گردشگری تعیین کرد.