پایگاه خبری نوش آباد

شهر تاریخی نوش آباد در شمال کاشان با بیش از 12000نفر جمعیت و پیشینه تاریخی 7هزار ساله و بیش از 50 اثرتاریخی و باستانی ارزشمند و مهمترین آن معماری دست کن اعجاب انگیز زیر زمینی میباشد

اسکی روی رملهای کویر

جمعه هفته گذشته که یک گروه ٢٧نفره از تهران برای بازدید از شهر زیر زمینی و مرنجاب و کویر را همراهی می کردم آقای دانش برای تجربه اسکی روی رملها وسایل اسکی خود را به همراه آورده بود برای اولین بار از ارتفاع حدودا ٣٠٠متری با موفقیت در ٢مرحله انجام شد که در نوع خود کم نظیر بود.

به لحاظ بارندگی های چند روز گذشته شرایط منطقه بهترین موقع برای اسکی روی رمل را فراهم نموده است.

آقای اشکان دانش که مسئول تور موسسه سرزمین سبز از تهران این گروه ٢٧نفره را همراهی می کرد و اسکی روی برف را در پیست دیزین تهران گذرانده بود توانست اسکی روی رمل را نیز در کویر آران و بیدگل تجربه نماید.

تصاویر مربوط به اسکی روی رملها در حاشیه دریاچه نمک جمعه اردیبهشت ٨٨