پایگاه خبری نوش آباد

شهر تاریخی نوش آباد در شمال کاشان با بیش از 12000نفر جمعیت و پیشینه تاریخی 7هزار ساله و بیش از 50 اثرتاریخی و باستانی ارزشمند و مهمترین آن معماری دست کن اعجاب انگیز زیر زمینی میباشد

خودتان قضاوت کنید

امروز در بین میهمانانی که از شهر زیر زمینی بازدید کردند به چهره ای برخوردم که فکر می کردم یه جایی دیده بودم برای همین کنجاوی کردم از دوستش سوال کردم ایشان بازیگر سینماست ؟خنده ای کرد و گفت نه ایشان........برایم خیلی جالب بود و عکسی یادگاری از ایشان گرفتم قضاوت با شما دوستان

این عکسی است که از این بازدید کننده گرفتم

رضا پهلوی فرزند محمدرضا شاه پهلوی

و این هم عکسی است که در اینترنت جستجو کردم و پیدا کردم