پایگاه خبری نوش آباد

شهر تاریخی نوش آباد در شمال کاشان با بیش از 12000نفر جمعیت و پیشینه تاریخی 7هزار ساله و بیش از 50 اثرتاریخی و باستانی ارزشمند و مهمترین آن معماری دست کن اعجاب انگیز زیر زمینی میباشد

۱۳ بدر بارانی در کنار آثار تاریخی نوش آباد

بعد از ظهر ۱۳ فروردین را در کنار قلعه شجاع آباد عکس یادبودی گرفتیم و هم یادی از ۱۳ هم از تاریخچه قلعه شجاع آباد صحبتی کرده باشیم