پایگاه خبری نوش آباد

شهر تاریخی نوش آباد در شمال کاشان با بیش از 12000نفر جمعیت و پیشینه تاریخی 7هزار ساله و بیش از 50 اثرتاریخی و باستانی ارزشمند و مهمترین آن معماری دست کن اعجاب انگیز زیر زمینی میباشد

شهردار جديد نوش آباد تعيين گرديد

چند ماه قبل از تحویل و تحول شورای شهر ؛در پی انتصاب شهردار جدید رایزنی هایی صورت گرفت و از گزینه های متعدد آقای عطایی شاد به عنوان شهردار شهر نوش آباد انتخاب گردید.ایشان مسئولیتهایی قبل از این که شهردار نوش آباد شوند داشته از جمله:

۱-چهارسال به عنوان معاون امور مالی شهرداری کاشان۲-چهارسال معاون شهرداری شاهین شهر۳-دوسال به عنوان شهردار شاهین شهر۴-به مدت ۲ سال در سمت معاون اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان۵-بمدت ۵/۱مسئول سازمان رفاهی تفریحی کاشان۶-۱سال هم مسئولیتی در فرهنگسرایی در تهران  و در حال حاضر هم شهردار شهر مشکات(مشکان) مشغول انجام وظیفه بوده است.ایشان حدودا ۴۵ سال سن دارد.

اعضاء جدید شورای اسلامی شهر نوش آباد به شرح ذیل به مدت ۴ سال انتخاب گردیدند

۱-سید جواد سیدی با ۲۹۷۵ رای نفر اول

۲-محمود ساجدی نفر دوم

۳-حمید سقایی نفر سوم

۴-محمد خداداد نفر چهارم و ۵- محمد تقی نزادی نفر پنجم و ۲ نفر به عنوان الالبدل مهندس محسن تقدیری و علی طاهری به ترتیب نفر اول تا هفتم

در رای گیری بین ۵ نفر عضو اصلی شورا محمود ساجدی با اجماع رای ۳به ۲ به عنوان رئیس  شورای شهر و سید جواد سیدی به عنوان نائب رئیس به مدت ۲ سال تعیین گردیدند