پایگاه خبری نوش آباد

شهر تاریخی نوش آباد در شمال کاشان با بیش از 12000نفر جمعیت و پیشینه تاریخی 7هزار ساله و بیش از 50 اثرتاریخی و باستانی ارزشمند و مهمترین آن معماری دست کن اعجاب انگیز زیر زمینی میباشد

سايت نوش آباد

www.noushabad.com

معرفی شهر تاريخی نوش آباد همراه با تصاوير زيبا و منحصر به فرد با بيش از ۳۰ اثر تاريخی به انضمام فيلم و تصاوير ويزه شهر زير زمينی تازه مکشوفه شهر باستانی نوش آباد با بيش از ۷۰۰۰ سال قدمت و در عمق ۱۸ متری زير زمين ؛پناهگاهی گسترده در تمام سطح زيرين شهر؛از دست دشمنان ؛زندگی در زمان نا امنی در دل اين شهر زير زمينی؛حکايتی بس اسرار آميز دارد.اين رشته سر دراز دارد