پایگاه خبری نوش آباد

شهر تاریخی نوش آباد در شمال کاشان با بیش از 12000نفر جمعیت و پیشینه تاریخی 7هزار ساله و بیش از 50 اثرتاریخی و باستانی ارزشمند و مهمترین آن معماری دست کن اعجاب انگیز زیر زمینی میباشد

مروری بر تصاوير خبری سال گذشته

انتخابات شورا ها سال گذشته از رغابت و حساسیت بالایی بر خوردار بود .این هم جمع آوری رای با فرغون به سبک جدید و مدرنیته   

این هم روز سیزده بدر بارانی در کنار قلعه زیبا  و تاریخی شجاع آباد در ۵ کیلومتری شمال نوش آباد

ادامه دارد