پایگاه خبری نوش آباد

شهر تاریخی نوش آباد در شمال کاشان با بیش از 12000نفر جمعیت و پیشینه تاریخی 7هزار ساله و بیش از 50 اثرتاریخی و باستانی ارزشمند و مهمترین آن معماری دست کن اعجاب انگیز زیر زمینی میباشد

مراسم سنتی و مذهبی و تاریخی نوش آباد

-هور بابایی(نیمه ماه رمضان انجام میشود)

۲-چش چینی(برای شفاء افراد بیمارانجام میشود)

-آش پشت پا(برای افرادی که به زیارت و مسافرت و سربازی میروند پخته می شود)

۴-تیله بازی و هفت سنگ بازی (سرگرمی کودکانه و قدمت بالایی دارد)

۵کشته برداری ـچاووشی ـ کتل ـ خیمه سوزانی ـ مراسم شبیه به خاکسپاری شهداء کربلا ـحرکت قافله اسرا و غیره در محرم

۶-کوه و کشگله گرکنی (وش چینی)

۷ـ اسبندی -قدیری ـ قربونی ـ عیدی ـزیر زبونی( برای نو عروسان اجرا می شود)

روزهای بعد مفصل در مورد رسومات توضیحاتی خواهم داد.