پایگاه خبری نوش آباد

شهر تاریخی نوش آباد در شمال کاشان با بیش از 12000نفر جمعیت و پیشینه تاریخی 7هزار ساله و بیش از 50 اثرتاریخی و باستانی ارزشمند و مهمترین آن معماری دست کن اعجاب انگیز زیر زمینی میباشد

گام های رو به جلو برای آماده سازی اويی های نوش آباد

با روی کار آمدن اعضاء جدید شورای شهر و شهردار توانا احتمال آن می رود که روند آماده سازی شهر زیر زمینی با سرعت بیشتری نسبت به دوره قبل صورت گیرد.

از چند نظر می توان به توانایی این تیم نسبت به شورا و شهردار قبلی  امیدوار بود.

اکثر شورای شهر جدید سطح سوادشان نسبت به دوره قبل بیشتر و تسلط بر کارها بهتر و همچنین شهردار جدید تجربه کار در سازمان میراث فرهنگی اصفهان را دارد.

البته تا در عمل چه بر آید.تنها گرایشهای محلی و منطقه ای باعث رکود در کارها شده که در تمام دوره ها بر تمام امور حاکم بوده است .امید میرود این دوره به دور از این مسائل به آماده سازی و راه اندازی مسیر گردشگری شهر تاریخی مان و همچنین آماده گی برای حضور گردشگران باشیم.بعد از گذشت ۴ سال از کشف شهر زیر زمینی و خیل عظیم گردشگران هنوز مکانهای عمومی مناسبی چون سرویسهای بهداشتی ؛سالن غدا خوری مناسب ؛سفره خانه؛اقامتگاه برای رفع نیاز گردشگران آماده نشده است.هنوز خیلی از بناهای ما نیاز مبرم به مرمت و باز سازی برای بازدید دارد.خوشبختانه در طول این مدت اطلاع رسانی خوبی انجام دادیم هم مردم آمادگی همکاری دارند هم گردشگران بر مسیر جغرافیایی شهر آشنا هستند.روزی را می بینم مدیری با درایت با صرف وقت و هزینه و برنامه ریزی منسجم با آماده سازی کامل شهر زیر زمینی و قابل بازدید آن؛شاهد شکوفایی تاریخی ؛سر بلندی مردم؛ایجاد اشتغال؛رونق اقتصادی در شهر؛و در آمد آن منبعی برای آبادانی و اجرای طرحهای زیر بنایی شهر باشیم.

چرا که در آمد صنعت توریزم از در آمد نفت هم بیشتر است هم کم هزینه تر .کاش افراد یا مسئولینی که با این فرصت ها روبرو شدند این مسئله را درک می کردند و با دور اندیشی براین مهم نظر انداخته تا در این دوره شاهد بهره برداری از آن و از در آمدش جبران کسری بودجه شهر را می کردند.بعد از ۴ سال شهردار قبلی بدهی بالغ بر بیش از ۱ میلیارد بر جای گذاشته که از نظر تامین مالی بودجه شهرداری هیچ منبعی برای جبران آن را نداریم.مگر جیب مبارک مردم