پایگاه خبری نوش آباد

شهر تاریخی نوش آباد در شمال کاشان با بیش از 12000نفر جمعیت و پیشینه تاریخی 7هزار ساله و بیش از 50 اثرتاریخی و باستانی ارزشمند و مهمترین آن معماری دست کن اعجاب انگیز زیر زمینی میباشد

عاشقان روح الله وارد شهر نوش آباد شدند

۱۲۰۰نفر از دانشجویان مجتمع دانشگاهی حضرت امیر المومنین (ع)اصفهان به صورت کاروان پیاده  از روز۱۰ خرداد به مدت ۳ روز از سه محور شروع به پیاده روی نمودند.مبدا اصفهان و مقصد مرقد مطهر بنیانگزار جمهوری اسلامی ایران

جمعی از این دانشجویان مجتمع دانشگاهی حضرت امیرالممنین (ع)اصفهان از سمت آران و  بیدگل وارد شهر نوش آباد و با استقبال گرم و با پذیرایی شیرینی و شربت و اسبند این کاروان را همراهی و پس از طی مسیر وارد گلزار شهدا این شهر و با سینه زنی و نوحه به مقام شامخ شهدا ادای احترام نموده و سپس برای ادامه مسیر به سمت کاشان و در بین راه در حد فاصل ۲ کیلومتری نو ش آباد وارد گلزار شهداء گمنام این شهر و با ادای احترام به مسیر خود به سمت کاشان حرکت نمودند.