پایگاه خبری نوش آباد

شهر تاریخی نوش آباد در شمال کاشان با بیش از 12000نفر جمعیت و پیشینه تاریخی 7هزار ساله و بیش از 50 اثرتاریخی و باستانی ارزشمند و مهمترین آن معماری دست کن اعجاب انگیز زیر زمینی میباشد

تخریب پل جاده قدیم آران و بیدگل بر اثر سیل

حرکت سیل از سد قهرود به سمت آران و بیدگل از طریق رودخانه ای که از این منطقه میگذرد و به سمت نوش آباد و طی مسیری از کویر وارد دریاچه نمک میشود باعث تخریب پلی در جاده قدیم آران و بیدگل و منجر به مسدود شدن جاده گردید. 

 سیل در حال حرکت و در محدوده رودخانه پارک شادی آران و بیدگل و احتمال دارد شب به محدوده نوش آباد برسد.

سیل ریشه پل را شسته و زیر آن را خالی کرده برای همین مسئولین؛جاده را کاملا مسدود و جلوی تردد وسایل نقلیه را گرفته اند.