پایگاه خبری نوش آباد

شهر تاریخی نوش آباد در شمال کاشان با بیش از 12000نفر جمعیت و پیشینه تاریخی 7هزار ساله و بیش از 50 اثرتاریخی و باستانی ارزشمند و مهمترین آن معماری دست کن اعجاب انگیز زیر زمینی میباشد

در گيری بر سر بازی فوتبال

مقارن ساعت ۷ بعد از ظهر از جاده جدید شهر آران و بیدگل در حال تردد بودیم که به یک لحظه  روبروی ورزشگاه تختی ولوله ای به پا شد و خیابان مسدود شد.میگفتند دعوا بر سر ۲ تیمی است که ۲۰ سال پیش هم با هم رقابت داشتند دعوا شد امروز هم پیشبینی چنین حادثه را کرده بودند.تعقیب و گریز تماشاچیان در داخل خیابان و پرتاب سنگ خودروهای عبوری را فراری داد .از جزئیات حادثه هیچ اطلاعی نداریم.