پایگاه خبری نوش آباد

شهر تاریخی نوش آباد در شمال کاشان با بیش از 12000نفر جمعیت و پیشینه تاریخی 7هزار ساله و بیش از 50 اثرتاریخی و باستانی ارزشمند و مهمترین آن معماری دست کن اعجاب انگیز زیر زمینی میباشد

مدال برنزکشوری دو وميدانی از آن نوش آبادی ها شد

کسب مقام سوم مسابقات دو و میدانی دانشجویان کشور توسط علیرضا غضنفری را به جامعه ورزش دوست و این جوان قهرمان و خانواده محترمش تبریک عرض می نماییم.