حقوق شهروندی کیلویی چند

چندی پیش در پورتال خبری کاشان خبری را باتیتر غیرت کیلویی؟؟؟ چند سران عربی را با موضوع غزه به چالش کشیده بود.به تأمل فرو رفته و دیدم در جامعه ای که ما دم از حقوق و آزادی مدنی می زنیم در انواع و اشکال مختلف حقوق شهروندی ما پایمال می شود و هیچ حق اعتراض نداریم اگر هم اعتراض کنیم گوشی دستمان می دهند  حسن خطر داره حسن هواستو جمع کن حسن سرتو به باد میدی حسن از نون خوردن می افتی حسن به هر حال می خواهم مسائلی را که حفوفم پایمال شده اگر نتوانستم به آن برسم یا توجهی به خواسته های قانونی من نکردند بپردازم مطمئنم ٧۵ میلیون ایرانی ۶٠میلیونشون دچار این عارضه هستند و راه به جایی ندارند و حاضرند خرد شوند و سکوت کنند و دلت بکشند و آبرویشان به خطر نیفتد.

در حالی که ما در کشورهای کفر و فتنه شهروندانشان برای رسیدن به حقوق اجتماعی و قانونیشان به راحتی اقدام و قانون دستگاههایی برای رسیدگی و پیگیری مشکلات شهروندانشان را در ااختیارشان قرار داده است.از جمله مشکلات اشتغال،مسکن،درمان،خدمات شهری،خوراک و پوشاک،سوخت،و غیره را در حد مطلوب به صورت مساوی در اختیار مردم قرار می دهند. 

ادامه دراد...

/ 0 نظر / 8 بازدید