معرفی چند تن از علما و مشاهیر و مفاخر شهر نوش آباد

که به آنها اجازه روایت نیز داده است محمد مهدی نراقی ،علی نقی بهبهانی و محمد باقر هزار جریبی هستند.

از آثار وی که در کتابخانه مجلس شورای اسلامی موجود است عبارتند از:١. تخطئه المتبلکفین ٢.زمان هوم ٣.نورالهدی۶.صیغه النکاه٧.الاثنی عشریه فی القبله

٢.شمس الدین نوش آبادی : از علمای قرن هفتم که از دوستان باباافضل مرقی بوده است . ((نقباءالبشر؛ ص846))

٣.سید علی اکبر نوش آبادی(شهادت 1237 ق): شرحی بر (( قواعد علامه )) نوشته و در نوش آباد مدفون است . ((شرح قواعد خطی ))

۴. شیخ محمد نوش آبادی (زنده در سال 1172ق): فرزند محمد زمان ؛ فیلسوف ؛ متکلم؛ منجم و ریاضیدان بوده کتابهای (( هدایه المسترشدین ))؛ ((مرات الزمان))و(( القول السدید))؛ از جمله آثاراوست . ((تاریخ اجتماعی کاشان ؛ ص166))

۵.ملا محمد حسین نوش آبادی : از فضلای نوش آباد که نزد آیت الله آقا میرزا احمدعاملی شاگردی نموده است . ((تاریخچه علم وادب ؛ ص 39))

۶.تاج الدین محمد نوش آبادی : از فضلا و عرفای قرن هفتم هجری که با افضل الدین محمد مرقی (بابا افضل ) مکاتبه و دوستی داشته است .

و....

/ 0 نظر / 66 بازدید