سهم نوش آباد از شهرستان شدن آران و بیدگل چه شد؟؟؟!!!!

چند سالی است که آران و بیدگل مستقل و به عنوان مرکز شهرستان و نوش آباد و ابوزید آباد و سفیدشهر و مجموعه کویرات مرکزی را از کاشان مادر اصلی اش جدا و به نا مادری سپردند و هر چه امکانات و توسعه هست خلاصه شده در شهر آران و کمی هم در بیدگل جذب نیرو و تخصیص اعتبارات و بازدیدهای مسئولین استانی و کشوری و غیره فقط مانده معرفی متقاضیان وام از سراسر شهرستان به بانک های درب و داغان نوش آباد.احداث cng اورژانس و مجتمع فولاد و سالنهای سرپوشیده ورزشی که ورزشکاران نوش آبادی سهمشان از ساعت 1نیمه شب تا 6صبح میباشد و غیره و غیره حال اگر جایی یا در خبری هم گفته می شود نوش آباد کاشان مسئولین شهرستان آران و بیدگل بر افروخته می شوند.

/ 0 نظر / 7 بازدید