بی توجهی مسئولین به نجات بخشی شهر زیر زمینی

برای نجات بحشی شهر زیر زمینی و بازگشایی و ادامه روند لایروبی آن تخصیص داده شود ولی باز هم کم کاری مسئولین شهرستان و عدم توجه آنها و پیگیری ها هیچ اشاره ای به این مجموعه با ارزش نشده و همچنان امسال هم برای بازگشایی و رفع خطرات و پیشرفت کار به مشکلات جدی روبرو هستیم.

هفته گذشته معاون سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان و مسئول اعتبارات سازمان جناب مهندس توسلی و هیئت همراه از دو فضای قابل دسترسی این مجموعه بازدید و از بی توجهی مسئولین در خصوص رفع خطرات و مشکلات آن ابراز تاسف نمود و قول داد تا راهکاری را در سازمان برای حل معضلات پیگیری نماید.

شهر زیر زمینی نوش آباد با قدمتی بیش از 2000هزار سال و از آثار باستانی دوره قبل از اسلام در زیر بافت قدیم شهر نوش آباد به صورت دست کند و با شگرد خاص و مهندسی دقیق در دل زمین با دست کنده شده و در مواقع حجوم غارتگران برای دفاع از جان و مال ساکنین از آن استفاده میشده است.

بیشترین عمق شناسایی شده این فضاها  در زیر زمین به بیش از 30متر میرسد که با چاهها و کانالها طبقات به هم ارتباط دارند.

در این فضاها چراغ های پیه سوز برای روشنایی ،سنگهای آسیاب برای درپوش چاهها ،آثار تیز تیشه ها و کلنگها بر روی بدنه و سقف اطاقها،ظروف و سفالینه های از دوره هخامنشی تا قاجار کشف شده است.

هنوز بیش از 95در صد از این معماری بر اثر نفوذ و نشتاب فاضلابهای شهری و رسوبات سیل در 50و 80سال پیش ،غیر قابل دسترسی و در صورت شناسایی بقیه فضاها امکان کشف و شناسایی آثار و اطلاعات با ارزشی از معماری،هنر،وسایل زندگی،ابزار های دفاعی و نظامی تاریخی را برای ما هویدا خواهد نمود که یقیناً اسراری را در دوره های مختلف تاریخی  بازگو می نماید.

برای کشف این اسرار ناگفته در دل زمین نوش آباد،توجه مسئولین و همت مردم و تخصیص اعتبارات و کار کارشناسی را می طلبد.

در طول 6سال گذشته بیش از 200هزار نفر میراث دوستان از جای جای این کشور کهن حتی کشورهای خارجی برای بازدید از این مجموعه به سمت نوش آباد سرازیر شده اند.

/ 0 نظر / 6 بازدید