احداث راه ارتباطی مرکز شهرستان به بخش مرکزی

راه ارتباطی از مرکز شهرستان آران و بیدگل به بخش مرکزی سفید شهر از نوش اباد می گذرد و به جاده علی آباد مرتبط می شود.

این جاده قرار بود سال ٨۴که با حضور نماینده وزارت راه و ترابری نماینده وقت شهرستانهای کاشان و آران وبیدگل در مجلس شورای اسلامی  آقای توفقی و نمایندگان فرمانداری و استانداری و راه آهن سراسری و حضور در محل قرار شد پلی در محدوده راه آهن سراسری که در حوزه شهر نوش آباد قرار داشت احداث و از میدان ولی عصر(عج)و طی نمودن مسیر وارد دشت نورآباد چاه شماره ١نوش آباد و احداث زیر گذر  وارد محدوده بخش مرکزی شود .

ولی عدم همکاری کشاورزان دشت نور آباد جدیداً این مسیر تغییر و با واگذاری اراضی کشاورزی دشت چاه شماره ٢و٣ نور آباد به صورت رایگان و عدم دریافت هیچ وجهی کار بوته کنی و دپو تاز آن آغاز و اجرای آزاد سازی و مخلوط ریزی و زیر سازی جاده توسط راه و ترابری و قرار داد با پیمانکاران بومی آغاز گردیده و قرار است راه آهن نیز کار ساخت پل زیر گذر را آغاز نماید ،که مسیر آران وبیدگل تا بخش مرکزی سفید شهر با کاهش ۶کیلومتر مسافت نسبت به راه قبلی حدود ٧کیلومتر خواهد بود . 

/ 0 نظر / 7 بازدید