بارش برف در اواخر پائیز زمینهای شهر نوش آباد را سفید پوش کرد

اولین برف در روز سه شنبه و برف بعدی که بیشترین بارش را در سطح منطقه به خود اختصاص داد و ارتفاع آن بیش از 10سانتیمتر بود سحرگاه روز پنج شنبه در نوش آباد بر زمین نشست.

 

/ 1 نظر / 7 بازدید