نوش آباد در ۱۱۰سال قبل

تا ۳۰سال قبل زمینهای زراعی نوش آباد توسط قنوات آبیاری میشد.البته شرایط آب و هوایی و ایجاد دشت کویر حدودا ۲۰۰سال گذشته دارای چشمه و باغات متعدد بود .به علت خشکی چشمه ها و کم آبی رو به هدایت آب از کوههای کرکرس به وسیله حفر قنات به نو ش آباد و دشت های پایین دست در کویر روی آوردند.در کتاب دهخدا یا فرهنگ لغت معین به ۳۳ چشمه قنات نوش آبا  اشاره شده است از جمله:۱.فیض آباد۲.شمس آباد۳.تقی آباد۴.میرزاتقی۵.محمد آباد۶.قولولو۷.قوام زنگ۸.کوا۹.کدیش۱۰.شجاع آباد۱۱.اسحاق آباد۱۲.تاج آباد۱۳.جلال آباد۱۴.الاغ بند۱۵.غیاث آباد۱۶.مصتوفی۱۷.رحمت آباد۱۸.نور آباد۱۹.معین آباد۲۰.احمد آباد۲۱.دونه گرد۲۲.حسن آباد۲۳.اقبالیه۲۴.حسین آباد۲۵.عبدل آبادو...   

در کتاب قم نامه تالیف مدرسی طباطبایی مهرماه ۱۳۵۶بر گرفته از کتابچه حالات و کیفیت بلده و بلوکات و مزارع دارالمومنین کاشان نوشته شده در سال ۱۲۹۶ ه.ش از مجموعه ناصری ؛اینگونه در باره نوش آباد آمده است:

قریه نوش آباد

از قراءمعتبر بزرگ است که چهار مسجدو شش حمام و چهل ویک دکان کاسبی داردو در جلو بند ریگ واقع است.اگر چه اراضی رشوه خوار دارد رعیت آنجا با سلیقه زراعت می کنندو پنبه کاری خوبی دارند.باغات انار و انجیر دارد.مشروب به دو رشته قنات مخصوص خود است.حاصل جو و گندم و جوزق و کرچک و خربزه و هندوانه داردو کرم ابریشم آنجا بسیار است.

مالیات ـ نقد:۲۲۵۲تومان و ۹هزارو ۳۷۰ دینار؛ جنس :حبه ۱۰ خروارو ۶۵ من/کاه ۹ خروارو ۴۰ من

نقوس : ۲۷۶ خانه/ ـ۳۶۵۴نفر(ذکور : ۱۱۲۸ نفر ؛اناث : ۱۱۹۷نفر ؛اطفال : ۱۳۲۹نفر) 

/ 5 نظر / 5 بازدید

وقتی رسيديم که قطار آرزو ها رفته بود و تا سالی ديگر نمی آمد وقتی رسيديم که گل های باغچه از سرمای سکوت يخ بسته بود وقتی رسيديم که خيره چشمانی بی سو شده بود وقتی رسيديم که باد قاصدک آرزوهايمان را برده بود و سرانجام وقتی رسيديم که نرسيديم

اميرحسين

با سلام خدمت دوست عزيز آقای ميرزاجانی.خوشحالم از اينکه می بينم دوباره شروع کردين به نوشتن.اميدوارم در نوشتن مطالبتون بيشتر جانب انصاف رو رعايت کنين و به مطالب علمی بپردازين.در مورد بعضی پستها هم از اينکه نوش آباد رو با پسوند آران و بيدگل آورده بودين دلخور شدم.مثل گذشته ميتونيد روی کمک من حساب کنيد.شايد به زودی بابت يک جريانی مزاحمتان شوم.منتظر نظرات و نقدهايتان در مورد وبلاگ و سايت جديدم هستم.موفق باشيد

سيد

سلام خدمت دوست عزيز آقای ميرزاجانی.خوشحالم از اينکه می بينم دوباره شروع کردين به نوشتن.منتظر نظرات و نقدهايتان در مورد وبلاگ و سايت جديدم هستم.موفق باشيد

سيد

سلام خدمت دوست عزيز آقای ميرزاجانی.خوشحالم از اينکه می بينم دوباره شروع کردين به نوشتن.منتظر نظرات و نقدهايتان در مورد وبلاگ و سايت جديدم هستم.موفق باشيد

سيد

سلام خدمت دوست عزيز آقای ميرزاجانی.خوشحالم از اينکه می بينم دوباره شروع کردين به نوشتن.منتظر نظرات و نقدهايتان در مورد وبلاگ و سايت جديدم هستم.موفق باشيد