تخریب سوله ورزشی در حریم قلعه جلالی کاشان

تا غبار فراموشی بر این زیان  آشکار به بیت المال ننشسته-  به نمایندگی از شهروندان  سریعا با تشکیل پرونده ای  عامل یا عاملین این حیف و میل و خسارت به بیت المال را شناسایی کنند و با محاکمه و بازگرداندن هزینه ها به حساب شهرداری  حقوق شهروندان اعاده شود .از طرف دیگر شورای شهر دوم و سوم  نیز باید سریعا پاسخ  قانع کننده ای به افکار عمومی ارائه دهند.

سرپرست اداره میراث فرهنگی؛صنایع دستی و گردشگری کاشان از تخریبو جلوگیری از ادامه ساخت سوله ورزشی در حریم "برج و باروی قلعه تاریخی جلالی" خبر داد. وی هدف از این اقدام راجلوگیری از به هم خوردن حریم منظری برج و باروی قلعه تاریخی جلالی عنوان کرد.و افزود: طرح احداث این سوله  با وجود مخالفت سازمانمیراث فرهنگی ، توسط شهردار وقت در حریم درجه یک برج و باروی قلعه جلالی کاشان پایهریزی شد.

وی اظهار داشت: با وجود مخالفت سازمان میراث فرهنگی با ساخت و ساز درحریم آثار و ابنیه تاریخی ، قطعات فلزی این طرح ورزشی نصب شد.

5 سال قبل زمانی که اولین کلنک بنای این سوله ورزشی در حریم قلعه جلالی به زمین زده شد ،نشریه محلی طوبی با افشای خبر تجاوز به حریم قانونی و منظری  قلعه جلالی خواستار توقف آن شد . بعد ها با مشاهده بی توجهی شهرداری طوبی یا  انتشار عکس ها و گزارشی خواستار فعال شدن تشکل های مردمی دوستدار میراث فرهنگی و مقامات دولتی شد و با ارسال نامه ای به معاونت وقت رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشکری ضمن اعتراض به تجاوز شهرداری کاشان به حریم قانونی و منظر این اثر ارزشمند تاریخی  خواستار شد تا قائله جها نمای دیگری علم نشده چاره ای بیندیشند. بدنبال آن میراث فرهنگی اقدام به نامه نگاری به شهرداری و شورای شهر کرد و سرانجام پس از اینکه نامه ها نتوانست شورا و شهرداری را قانع کند با تشکیل پرونده ای پیگیری موضوع به مراجع قضایی سپرده شد این در حالی بود که شهرداری بدون کوچکترین توجهی به درخواست های علاقمندان به میراث فرهنگی به سرعت کار ساخت سوله را ادامه می داد تا اینکه دادگستری برای بررسی بیشتر پرونده و فرصت لازم برای  کارشناسی ، حکم توقف ساخت و ساز سوله ورزشی در حریم قلعه را صادر کرد.  با وجود صدور حکم توقف، شهرداری همچنان به کار خود ادامه داد تا اینکه ساخت سوله به مراحل نهایی خود رسید. در حالی که زمزمه  افتتاح این وصله ناهمگون روح بلند برج و باروی قدیمی شهر را غمین و افسرده کرده بود خبر رسید که سرانجام پیگیری های میراث و دوستداران قلعه جلالی در دادگستری منجر به صدور حکم تخریب  این گلاف آهنی  در جوار یکی از آثار با  ارزش تاریخی شهر شد. و این روزها شهروندانی که از کنار قلعه جلالی  عبور می کنند با صحنه هایی زیبا و زشت روبرو می شوند. زیبا از آن روی که قلعه جلالی پیروز شد و توانست به پشتوانه قدمت ، عظمت ، اصالت و پایداری خود بر لجبازی و اصرار کور کورانه و غیر کارشناسی عده ای که منابع و اعتبارات شهر را بازیچه احساسات و ناتوانی های خود قرارداده اند حاکم شود و برگ افتخار دیگری بر تاریخ  پر بار این شهر بیافزاید.و زشت از این جهت که مردم شهر با چشمان خود شاهد حیف و میل اموال و سرمایه های شهرهستند و هیچ کس  فریاد رس نیست ! در شرایطی که شهر هزاران نیاز کوچک و بزرک ساختاری و کالبدی دارد و شهروندان هر روز چشم های نگران خود را به در و دیوار رنگ ورو رفته و نیازمند  شهر دوخته اند تا مگر تغییری ، تحولی و پروژه ای بنا شود؛ شاهد هدر رفتن صدها میلیون  تومان از سرمایه های شهر هستند و زشت تر از آن اینکه هیچ مقام مسئولی پاسخی حتی توجیه کننده به این اقدام نمی دهد...

... همانگونه که حفظ برج وباروی کهنسال شهر و دفاع از آن وظیفه شهروندان است جلوگیری از حیف ومیل اموال و سرمایه های شهر نیز از حقوق شهروندی است که شهروندان فهیم کاشانی به آن واقف  هستند. لذا ضمن قدردانی  از پیگیری و اقدام و تشخیص بجای مقامات قضایی در پرونده قلعه تاریخی جلالی انتظار دارند مدعی العموم و مقامات قضایی شهر بدور از هرگونه ملاحظه ای ؛ - و تا غبار فراموشی بر این زیان  آشکار به بیت المال ننشسته-  به نمایندگی از شهروندان  سریعا با تشکیل پرونده ای  عامل یا عاملین این حیف و میل و خسارت به بیت المال را شناسایی کنند و با محاکمه و بازگرداندن هزینه ها به حساب شهرداری  حقوق شهروندان اعاده شود .از طرف دیگر شورای شهر دوم و سوم  نیز باید سریعا پاسخ  قانع کننده ای به افکار عمومی ارائه دهند.

برج و بارو و یخچالقلعه جلالی در زمان سلطان جلال الدین ملکشاه سلجوقی، حدود 900 سال قبل در اطراف شهرکاشان برای محافظت و حراست از ساکنان شهر و نیز جلوگیری از حمله متجاوزان و سرکشانطوایف مختلف احداث شده بود.

این مجموعه تاریخی شامل قلعه و یخچال، در سال 1335به شماره 1350 و باقیمانده آن در نقاط مختلف شهر مانند برج و باروی خیابان ملامحسنفیض کاشانی، خیابان آیت الله کاشانی و خیابان غیاثالدین جمشید کاشانی و نزدیک بازارو کاروانسرای میرپنج درسال 1355 به شماره 1357 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیدهاست.

منبع خبر:پرتال خبری کاشان

/ 1 نظر / 10 بازدید
محسن یونسی بیدگلی

امسال نیز با ما باشید در یلدایی دگر در کنار بچه های انجمن دوستداران میراث فرهنگی سلیمان صباحی بیدگلی زمان: شب یلدا مکان: بافت تاریخی بیدگل واقع در محله توده-خانه تاریخی صابری بیدگلی منتظر قدوم یلداییتان هستیم[گل][گل][گل]