در گيری بر سر بازی فوتبال

مقارن ساعت ۷ بعد از ظهر از جاده جدید شهر آران و بیدگل در حال تردد بودیم که به یک لحظه  روبروی ورزشگاه تختی ولوله ای به پا شد و خیابان مسدود شد.میگفتند دعوا بر سر ۲ تیمی است که ۲۰ سال پیش هم با هم رقابت داشتند دعوا شد امروز هم پیشبینی چنین حادثه را کرده بودند.تعقیب و گریز تماشاچیان در داخل خیابان و پرتاب سنگ خودروهای عبوری را فراری داد .از جزئیات حادثه هیچ اطلاعی نداریم.

/ 1 نظر / 6 بازدید
وحيد

اتفاقات پيش آمده در مسابقه تيم هاي فوتبال شاهد وسپاهان درروز جمعه ۱۹/۵/۸۶ در ورزشگاه تختي آران وبيدگل در وبلاگ هاي سلمقان وهيئت فوتبال آران وبيدگل تحليل شده است