انتشار خبر شهر زير زمينی در سايت بی بی سی

کشف يک شهر زير زمينی

index.php?q=uggc%3A%2F%2Fjjj.oop.pb.hx%2Fjbeyqfreivpr%2Fvzntrf%2Fsheavgher%2Fpyrne.tvs

0.jpg  شهر قديمی نوش آباد در 8 کيلومتری کاشان است

در تابستان ۸۳ در حوالی کاشان در شهر نوش آباد يک شهر زير زمينی سه طبقه کشف شد.
ساکنان اين شهر که در ۸ کيلومتری کاشان قرار دارد، به هنگام حفر چاه فاضلاب در زير زمين به فضاها و دالان هايی برمی خوردند که وجود آنها در اعماق زمين تعجب آور بود. از همين رو مردم و شهردار اين شهر در تماس با مسئولان ميراث فرهنگی خواستار بررسی اين حفره ها و دالان ها شدند.

کارشناسان پس از يک ماه حفاری و کاوش باستان شناسی توانستند يک شهر زير زمينی با سه طبقه سازه که از دالان ها، پلان ها و فضاهای معماری مختلفی تشکيل شده بود، شناسايی کنند.

سازه های طبقه اول در ارتفاع ۵/۲ متری و طبقه سوم در ارتفاع ۱۸ متری زير زمين قرار گرفته است و ارتفاع هر طبقه از شهر نزديک به ۱۸۰ سانتيمتر است.

کارشناسان بر اين گمان اند که ساکنان اين منطقه از بيم حمله دشمنان، اين شهر را در اعماق زمين ساخته اند تا در صورت ضرورت در آنجا پناه بگيرند

اینهم لینک خبر : اگه فیلتر شکن داشته باشی میتونی ببینی    http://www.cantsurf.info/index.php?q=uggc%3A%2F%2Fjjj.oop.pb.hx%2Fcrefvna%2Fnegf%2Ffgbel%2F2005%2F03%2F050331_cz-cn-phygheny-urevgntr.fugzy&hl=1d5#a

/ 0 نظر / 3 بازدید