مراقب دوربينهای داخل اتوبانها باشيد

در راستای بهینه سازی و کاهش تصادفات جاده ای و ایمنی راهها مدتی است که راهنمایی و رانندگی کشور داخل اتوبانها و بزرگراههادوربینهای مدار بسته ای جهت کنترل ترافیک و ثبت سرعت های غیر مجاز و صدور قبض های جریمه سنگین برای رانندگان متخلف؛نصب نموده است.با احتیاط برانید.هنگام تغییر جهت حرکت؛از راهنما استفاده کنید؛مابین خطوط برانید؛طبق براورد وامار شخص بنده در روزهای پر رفت و آمد ؛بیش از ۲۰هزار خودرو وارد تهران و ۱ میلیون نفر در تردد و در حال ورود و خروج پایتخت هستند.شب های جمعه اکثرا  برای تفریح و سیر و سیاحت؛از تهران خارج و جمعه شب ها سیل خودرو از ۴ سمت وارد این شهر دراندشت می شود.مثال سیلابی که از دامنه کوه به سمت رودخانه سرازیر میشود.147fs223571_th.jpg  camera      147fs22332_th.jpg

 حداکثر سرعت ۱۲۰کیلومتر            

 این روزها هر جا مراجعه میکنی به صف های طویلی برخورد میکنی که باعث نارضایتی مردم می شود.این عکس مربوط به صف دشتشویی عوارضی قم-تهران است.مسافران با حرکات ناموزون و درجا حرکت و این پا و آن پا به دل ر درد خود تصلی میدادند بلکه نوبتشان فرا رسد.مزمون این صف ها در این مدت بیشتر مربوط به سوخت است چه سوخت گیری چه تخلیه سوخت.یکی از آقایون که در این صف بود به مزاح میگفت ترس آن میرود در آینده ای نه چندان دور همین دستشویی ها هم مجهز به کارت هوشمند سوخت شود.یکی هم که طاقتش به سر آمده بود از صف گریخت و سر به بیابون و کوه کمر زد در حال دویدن بودو کمر بند باز می کرد.متاسفانه شارژ دوربینم با من همراهی نکرد تا از این صحنه دلخراش عکس بگیرم.

wc        

/ 0 نظر / 3 بازدید