سندی بر تاریخ باستانی نوش آباد

غربی جادۀ کاشان- علی آباد
تاریخچه و وجه تسمیه اثر:
شواهد بدست آده از سطح تپه حاکی از این حقیقت است که این محوطه همزمان با ساکنان اولیه سیلک و احتمالا ً قدیمیتر از آنها در این مکان ساکن بوده اند لذا تاریخ سکونت در این محوطه را می توان به دوره نوسنگی و هزاره ششم قبل از میلاد تخمین زد. ساکنان بومی منطقه بدلیل تصور غلطی که دارند و فکر می کنند این محل قبرستان ساکنان قلعه مورچان بوده آن را تپه فبرستان می نامند.
سوابق پژوهشی اثر (شناسایی، بررسی، گمانه زنی، حفاری):
این محوطه در سال 1386 مورد بررسی و شناسایی آقای رحیم سلامتی عضو هیئت حفاری اویی نوش آباد قرار گرفت و با مطالعات اولیه ای که صورت گرفت نتایج جالب توجهی بدست آمد. در بررسی سطحی از سفالها و مصنوعات سنگی مساحتی بالغ بر حدود یک هکتار شناسائی گردید.
مشخصات اثر:
این تپه که در کنار رودخانه خشک و فصلی که در جانب غربی آن جریان دارد با وسعت حدود کمتر از یک هکتار قرار گرفته است . سطح محوطه بصورت جند برجستگی بخصوص در بخش مرکزی و جنوبی می باشد که با آثار پراکنده مصنوعات سنگی و سفال قابل مشاهده است. بخش شمالی این محوطه که بر اثر جاده سازی نیز آسیب فراوان دیده است با توجه به انباشتگی مصنوعات سنگی احتمالا بخشی از یک کارگاه ابزار سازی بوده است.
ویژگی های خاص اثر:
از ویژگی های خاص این اثر می توان به پراکندگی ابزار سنگی در سطح آن اشاره کرد؛ بطوری که تعداد قابل توجهی تراشه و قطعات سنگ مادر در بین آنها یافت شده است (که به لحاظ باستان شناسی و مشخص کردن تاریخ استقرار انسان در منطقه بسیار حایز اهمیت است. مطالعات تخصصی میدانی و کتابخانه ای در این خصوص بیانگر تعلق این محوطه به دوره نوسنگی تا هزاره پنجم ق.م می باشد.
اقدامات انجام شده در مورد حریم اثر (حریم پیشنهادی): در خصوص حریم اثر تا کنون اقدامی صورت نگرفته است .
دخل و تصرفات انجام شده و مشهود در اثر: به علت قرار گیری این اثر در بین زمینهای کشاورزی از یک سو و رودخانه فصلی از سوی دیگر لطمات غیر قابل جبرانی به آن وارد شده است چنانچه بخشی از سطح آن جاده دسترسی مزارع و بخش مابقی بعنوان زمین کشاورزی کاربری دارد و هر ساله جهت کاشت سطح تپه شخم زده می شود.
شرح وضعیت موجود اثر و آسیب های وارده :
بدلیل ایجاد جاده دسترسی زمینهای کشاورزی که از روی بخشی از محوطه عبور کرده است سطح آن هموار شده و ضلع غربی آن نیز با توجه به گذر رودخانه فصلی از این بخش ، قسمتهایی از آن شسته شده است و بخشهایی از گوشه و کنار محوطه نیز دستخوش حفاری های غیر مجاز شده اند.

/ 2 نظر / 10 بازدید
مسعود فرزانگان بیدگلی

[گل]

عشاق عباس

سلام آقای میرزاجانی ماشمارو گذاشتیم جزو پیوندهامون با افتخار چون همشهری هستیم امیدواریم موفق باشید[لبخند][خداحافظ]