/ 3 نظر / 9 بازدید
عباس رسول زاده بیدگلی

سلام موف باشید . انشا’اله به زودی اویی را هم خواهیم دید. و اگر فرصتی شد شما را به دیدن وی گل خواهیم برد