طوفان شهرستان آران و بيدگل را در نورديد

امروز سه شنبه مقارن ساعت ۵ بعد از ظهر تند بادی با سرعت زیادی منطقه آران و بیدگل را در نوردید و خسارات مالی بر جای گذاشت.هنوز اطلاع دقیقی از خسارات وارده در دست نیست.

در جاده قدیم آران و بیدگل تند باد باعث تخریب دیوار تعمیرگاهی و آوار به روی سواری پیکانی سقوط کرد که در پناه دیوار پارک شده بود و خسارت مالی حدودا بالغ بر۰۰۰/ ۰۰۰/۲۰ ریال بر مالک خودرو وارد نمود.خوشبختانه خودرو تحت پوشش بیمه بدنه خودرو  بود.

خسارات احتمالی این تند باد و سرعت وزش آنرا در فرصت بعد اعلام خواهیم نمود.

این هم تصویر خسارت به جا مانده از تند باد

        ax-0010.ebe.th.jpg                                       ax-0008.aeb.th.jpg

/ 0 نظر / 5 بازدید