پست های ارسال شده در تیر سال 1386

250 ميليارد تومان اعتبار به سازمان ميراث استان اصفهان اختصاص يافت

رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان گفت:250 ميليارد تومان اعتبار تا پايان برنامه چهارم توسعه به ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 4 بازدید