پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1388

برگزاری مجمع عمومی انجمن فعالان توسعه گردشگری شهر نوش آباد

١.حسین میرزاجانی نوش آبادی تعداد رای ٢١ ٢.حمیدرضا موحدی فر  تعداد رای ١٩ ٣.محمد علی جعفری تعداد رای ١۶ ۴.ماشاا...سیاخانی تعداد رای ١۶ ۵.محمد ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 10 بازدید