موقعیت شغلی مردم در قدیم

شهر نوش آباد   تا ۳۰ سال گذشته هم از رونق کشاورزی خوبی بر خوردار بوده تا جايی که در کتب تاريخی از ۳۳ چشمه آب قنات منتهی به نوش آباد صحبت شده است از محدوده کنونی شهر تا آبشيرين محل کشت و زرع و زندگی ساکنين مردم اين ديار حکايت ميکند.مستندات معتبری هست که می توان به آن اشاره نمود. از نوش آباد تا احمد آباد کوير( که به عنوان دروازه ورودی شهر ياد شده) حدود ۳۰ کيلومتر فاصله دارد که چند سال گذشته آثار باقی مانده دروازه ورودی شهر توسط دستان ناپاکی با بولدوزر برای يافتن گنج ويران شد و هيچ اثری از آثار زندگی و دروازه شهر بر جای نمانده است.مسئولين ميراث فرهنگی پس از بازديد از آثار ويرانيس احمد آباد قرار شد که مسببين را تحت پيگرد قانونی قرار دهد که متاسفانه هيچ اقدامی صورت نگرفت.و الان به عنوان ارازی تصرفی در زير کشت غلات می باشد.دشت های ۳۳ چشمه کوير را می توان به معين آباد-عبدل آباد- رحمت آباد-مستوفی- غياث آباد- نور آباد-الاغ بند- شجاع آباد- ميرزا تقی-تاج آباد- جلال آباد-احمد آباد- حسن آباد-شمس آباد- ابراهيم آباد- تقی آباد- فيض آباد-کديش- کوا(کاوه)- محمد آباد- دونه گرد-فخر آباد- قلولوـ قوامه زنگ-و غيره را نام برد که آب اين دشتها توسط حفر قنات تامين می شده است.اين دشت ها از نوش آباد تا آب شيرين امتداد و توسط اشجا و باغات و سرسبزی های فراوان به هم مرتبط می شده و به خاطر خشک شدن فنوات و حرکت شنهای روان از طرف کوير و خشک سالی و جاری شدن سيلاب های ويرانگر اکثر زمينها به صورت لم زرع و غير فابل استفاده گرديده و تعدادی هم که داير است با کمبود آبهای زير زمينی مواجهند و ديگر سرسبزی و شادابی گذشته را ندارند.عمده محصولات قديم نوش اباد گندم - جو- خربزه- خشخاش-سبزی- پسته-تنباکو-آلوچه- قيصی- زردالو- و مهمترين محصولش ابريشم به خاطر وجود درختان متعدد توت بوده.قالی بافی و زيلو بافی هنر دستی مردم بوده که تعداد معدودی دار قالی در شهر داير می باشد

/ 0 نظر / 4 بازدید