دعوا بر سر لحاف ملا نصر الدين

۴سال پیش شاهد شکل گیری شورای اسلامی در شهرمان برای اولین بار بودیم.هر چند که مرحله دوم شوراها را در کشور پشت سر می گذاشتیم.البته نقد و بررسی شورای قبلی فرصت و وقت مناسبی می طلبد که بعدا به آن خواهیم پرداخت.نوش آباد از ۵ منطقه(محله) تشکیل شده که بیش از ۱۲۰۰۰نفر جمعا جمعیت دارد .در تقسمات کشوری پس از انقلاب از روستا به شهرک و سپس به شهر تبدیل شدیم.سال ۱۳۷۸ احتمالا برای اولین بار انتخابات شورا در کشور صورت گرفت و آن زمان شهر آران و بیدگل که برای شهرستان شدن نیاز به جمعیتی بالاتر از ۵۰۰۰۰نفر نیاز داشت مسئولین آرانی با به اصطلاح معتمدین نوش آبادی رایزنی و جمعیت نوش آباد را به کوپن شهری فروختند به این شکل که اگر جمعیت ما جزئی از شهر آران و بیدگل قرار بگیرد ما به جای کالا برگ روستایی کوپن شهری استفاده خواهیم کرد.حریم شهری نوش آباد را که از نظر تاریخی وسعت زیادی داشت در نقشه تقسیمات کشوری و وزارت کشور بر هم زده و محدود کردند چرا که آران و بیدگل برای شهرستان شدن هم باید جمعیت و هم وسعت و امکانات و ادارات دولتی و غیره آن به حد نصاب شهرستان شدن برسد .و قبل از آن نوش آباد شهرکی از توابع کاشان و آران و بیدگل به عنوان بخش تحت اداره شهر کاشان بود.به هر حال ما شدیم محله ای از آران و تا زمانی که بحث انتخابات شورا مطرح شد.شوکی به مردم وارد شد که هیچ کس انتظار آن را نداشت.ما باید به جای تشکیل شورای مستقل به نماینده های آران و بیدگلی رای می دادیم.برای همهنوش آبادی ها زجر آور بود .در همه محافل و اماکن صحبت از خیانت عده ای عوامل خود فرو خته داخلی بود و از کس دیگری گله ای نمی شد.تمام توافقات و تغییرات با امضاء عده ای به اصطلاح معتمد بومی شکل گرفته بود.لذا برای دور اول سرمان بی کلاه ماند .تا اینکه دور دوم انتخابات که در سال ۱۳۸۲ شکل گرفت .با رایزنی و تلاش عده ای روشنفکر و تحصیلکرده مخصوصا آقای محمد تقی خجوی عضو فرهنگی شورای اسلامی قبلی و معاونت اداره آموزش و پرورش شهرستان آران و بیدگل با ارسال طومارهای مردمی و پیگیری های متعدد به مراجع بالاتر؛ نوش آباد شد شهر و توانست برای بار اول نامزدهای انتخاباتی مستقل برای خود معرفی کند.جالب اینجاست برای دور اول شوراها که ما باید به نمایندگان شهرستان آران و بیدگلی رای می دادیم در یک انسجام عمومی و غیر منتظره  با توجه به وجود بیش از ۱۰ صندوق رای در نوش آباد شاید ۲ یا ۳ رای در آن قرار گرفت که آورازه این حرکت و اعتراض تا وزارت کشور و پایتخت هم کشیده شد.همین تمکین از رای دادن باعث شد تا بتوانیم حقوق ضایع و غصب شده مان را در یابیم .در این جریان در دور بعد چهره های به ظاهر شناخته شده و از معتمدین محلی و افراد مختلف دیگری با گرایشهای گوناگون شرکت کردنددر این میان ۵ نفر در دور اول وارد شورای شهر شدند از ۵ محله ۲ محله نماینده داشتند یکی از مناطق ۳ نفر و منطقه دیگر ۲ نفر.در این مدت ۳نفر با اجماع رای و نگرش محلی به گسیل دادن امکانات و اعتبارات به سمت منطقه خود نمودند و کمال بی عدالتی و بی انصافی را به خرج دادن همین محله بازی ها باعث این شد که ملت بیدار شدند و در دور بعد مناطقی که دور قبل نداشتند به یک باره با اکثریت آرا وارد دور دوم شدند و موازنه بر قرار و تمام معادلات از پیش برنامه ریزی شده سیاسیون و محله بازان و ناسیونالیستها را به یکباره نقش بر آب کرد.همان حرکت نمادینی که در دور اول اتفاق افتاد .از ۵ نفر عضو شورای قبلی ۳ نفر که از یک منطقه بودند و هر کدام بر نامه های خاصی را برای مبارزه انتخاباتی با دیگر رغبا اندیشیده بودند با صدور بخش نامه جدید از طرف وزارت کشور خوابهایشان آشفته شد و شرکت در دور بعد باز ماندند.یکی از این قوانین جدید شرط نامزدی در شوراها دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم که جالب بود که یکی از آنها پنجم ابتدایی و ۲ تای دیگر سیکل بودند که لطف خدا شامل حال مردم شد و این سوال برای همه بود که شهری با این پشینه تاریخی با اینهمه افراد تحصیل کرده و با استعداد چرا تعدادی کم سواد زمام امور را به دست بگیرند.عواقب این معضل را آشکارا در زیر ساخت های عمرانی و بهداشتی و فرهنگی و غیره شاهد هستیم .برای همین مشکل که در شان این شهر نمیدیدم از افراد با تحصیلات و تجارب بالا همچون مهندسین و مدیران با سابقه و جامعه پزشکی دعوت به عمل آمد.نتیجه آن شدکه میبینیم۵ نفر حاضر سید جواد سیدی با سابقه ۳۰ سال مدیریت فعال و درخشان در امورات فرهنگی با مدرک لیسانس و بازنشسته جسور مغزی متفکر فعال در امورات مختلف شهر در طول سالهای گذشته با اکثریت آرا نفر اول شورا شد یکی هم مهندس و دیگری لیسانسه شاغل در آموزش و پرورش وکمترین مدرک فوق دیپلم می باشد.البته هنمز هم عده ای با نگرش محله بازی و منطقه ای هستند که با این کج فکری ها بر آبادانی و عدم اعتماد سازی و نا امیدی را در مردم اقزون می کنند و می خواهند اورژانس و اداره برق و سوله ورزشی و پارک و در محدوده محلی خودشان باشد و دیگر مناطق را جزء شهر به حساب نمی آورند که امید میدهم که با روشنفکری آگاهانه به مردم در دوره بعد این معضل هم بر طرف خواهد شد.حال که چند روز مانده به شروع کار شورای جدید امان محله بازان افراطی با اجماع رای درصدد به تصاحب در آوردن کرسی ریاست هستند که اعتراض دانشجویان؛فرهنگیان؛روشنفکران و حتی مردم عادی را در پی داشته چرا که ملاک انتخاب رئیس فقط نگرش منطقه ای و تصاحب قدرت و نقوذ به برنامه ها و تصمیم گیری ها و تحمیل خواسته هایشان بر اکثریت است.الان شراط با وجود ۳رای در مقابل ۲ رای ادعا می کنند ریاست از آن ماست.و  ......................ادامه دارد.

/ 0 نظر / 3 بازدید