موقعيت جغرافيايی نوش آباد

 در شمال غرب استان اصفهان در۸ کليومتری شهرستان کاشان و در ۳ کيلومتری غرب شهرستان آران و بيدگل واقع است.در دشت کوير مرکزی و در مسير جاده ابريشم و دروازه کوير ايران می باشد نوش آباد نزديک ترين شهر به درياچه نمک می باشد .وجود کاروانسراها و قلعه های متعدد در کوير اين شهر نشان از توسعه زندگی و تمدن در دوره های قبل می باشد.تا جايی که بسياری از سايت های تاريخی در زير شن های کوير مدفون شده که نشان زندگی و آبادانی و توسعه زندگی مردم اين شهر را دارد.حرکت شن های روان از سمت شمال ساکنين اين خطه تاريخی را مجبور به تجمع و عقب نشينی به سمت موقعيت کنونی که شهری متمرکز و فشرده است گرديده و قلعه ها و کاروان سرا ها که زمانی محل سکونت مردم اين ديار بوده به صورت متروکه باقی مانده است.با احيای کاروانسراهای شجاع آباد؛فخرآباد؛وزير؛مورچان؛اقباليه

سی زان؛تپه های باستانی خروس؛مرزن آباد؛کهريزک؛الاغ بند؛فيض آبادو ايجاد جاده ارتباطی از نوش آباد به در ياچه نمک می توان تحولی شگرف را در صنعت توريسم  در اين منطقه از کوير فعال نمود.هر کدام از اين محلها کاربری خاص خود در جذب توريست را دارد که در نوع خود در کشور می تواند منحصر به فرد باشد.يکی از ويژگی ها و جاذبه های توريستی اين شهر وجود تعدد آثار بی نظير و چشم نواز تاريخی در محدوده ای به شعاع ۵ کيلومتر است که برای گردشگران داخلی و خارجی در بازديد از اين آثار در زمان کوتاه حائز اهميت می باشد.امنيت؛ وجود برق و روشنايی و سکونت و ترددکشاورزان کويری در اين مناطق کمک شايانی در حفظ و احياء و راه اندازی و ايجاد جاذبه در کوير نوش آباد می کند .وجود زيارتگاه فيض آباد نوش آباد در حريم تاريخی شهر و تاسيس چندين چاه نفت در حال حاضر  تلفيقی از صنعت؛ پيشرفت و تاريخ رونق صنعت توريسم را در اين شهر روز به روز افزایش می دهد.

/ 0 نظر / 4 بازدید