برگزاری رالی خانوادگی

افراد داخل خودرو نشان می داد که گروهای ٣نفره و خانوادگی در این مسابقه شرکت کرده اند.از نوشته های آن بر می امد که حرکتی نمادین و سمبلیک و نوعی پیام سیاسی را در خود به دنبال دارد.به هر حال در گرمای این روز ها و ماشینهای مجهز به کولر هم فال است و هم تماشاحالا هر چی بر پشت ماشین بنویسند مهم نیست و یا افراد داخل خودرو چه کسانی باشند مهم نیست مهم این است که این یک حرکت تبلیغاتی است که همه مسائل داخل این برنامه را تحت الشعاع خود قرار می دهد.

 

 نمی دانم چه حسی است که ما را به تحلیل پیرامون اطراف خود وا می دارد ولی اینگونه رفتارها و حمایت ها در جامعه و بدون منافع دولت به سختی شکل می گیرد.اگر قرار است کاری خانوادگی و گروهی هم انجام بدهی کافی است یک نوشته مثل انرژی هسته ای حق مسلم ماست بر پشت خودرو خود بنویسد دیگر نه پلیس راه جلوتونا می گیره نه کسی به کارتون کار داره .چشمکساکت

کافی مثل من یه کمی در مسائل ریز بشوید.الکی و بی جهت برای هر چیزی حاشیه سازی میکنید.

بعضی دوستان به من سفارش می کنند همه مسائل را تجزیه نکن ولی بنده بیشتر دنبال واقعیتم تا ظاهر کار نمدونم شما هم مثل من هستید یا نه به هر حال برداشت شخصی من این بود.

/ 1 نظر / 15 بازدید
دکتر

شما بگو مثلا چی نوشته بودن بعدا ما دربارش نظر بدیم . مثلا اگه بنویسن فقط میرحسین خیلی حال دادن