تصادف دو موتور سیکلت منجر به فوت

روز دوشنبه هفته جاری دو موتورسیکلت سوار در بلوار مرحوم آیت الله جلال زادگان نوش آباد به شدت برخورد و یکی از راکبین موتور سیکلت در دم جان داد.

زمانی که کمربندی نوش اباد تبدیل به بلوار شده شاهد چشم گیر تصادفات و حرکت در مسیر خلاف جهت خودروها و موتورسیکلتهایی هستیم که بعضا با سرعت سرسام آوری در خلاف مسیر جهت و در مسیر عبور ممنوع حرکت نموده و شاهد بروز تصادفهای جرحی و منجر به فوت بوده ایم.

برای اینکه مسیر را کوتاه کنیم بعضی رانندگان به خود اجازه می دهند تا با مخاطره انداختن جان شهروندان در مسیر خلاف جهت وارد مسیر عبور ممنوع و با این اقدام خود ایجاد صحنه های خطرساز و سلب آسایش دیگر همشهریان را فراهم می نماید.

راکب موتورسیکلت مقابل با سرعت سر سام اوری از بریدگی به سمت خلاف جهت و ورود به بلوار و سد کردن مسیر با فرد فوت شده به شدت برخورد ولی هیچ جراحتی بدنش بر نمی دارد ولی طرف مقابلش با وارد شدن لطمات و جراحات سخت بر بدنش و سرش با خونریزی مغزی در دم جان سپرد.

/ 0 نظر / 38 بازدید