شقایقی" فراتر از قانون

متن زیر در شماره 12ماهنامه بهشت پنهان منتشر شده که می خوانید   http://beheshtp.blogfa.com/post-89.aspx

شقایقی" فراتر از قانون

 

 

 

 

 

با تامل در صحبت های رئیس شورای برزک و عملکرد شهردار محمود اشرفی به عدم هماهنگی بین شورا و شهرداری و انجام پروژه های غیر ضرور و غیر کارشناسی بر می خوریم.

علت چیست؟ شهردار که نه متخصص و نه سابقه مدیریتی دارد، با توصیه و کمک شقایقی سکان مدیریت شهرداری شهری را به عهده می گیرد که تازه شهر شدنش نیازهای متفاوت و متعددی را پیش روی او قرار می دهد.

شقایقی که خود با غوغا سالاری مطبوعاتی و متناسب با شرایط مکان و زمان گاه در طیف اصول گرا و گاه اصلاح طلب مراحل ترقی را پیموده است. اینک با استفاده از رانت های به دست آمده یکی از کارمندان سابق خود را برای این کار معرفی کرده و تلاش می کند تا شهر تازه تاسیس برزک پله ای شود برای صعود دوستان قدیم.

و اینگونه عزل و نصب های ملوک الطوایفی با جامه ای زیبا از سازو کارهای به ظاهر قانونی باعثی می شود برای انجام اموری که متقابل منافع عامه مردم است.

و این فرزندان رانت، افکار عمومی را جک و خنده ای بیش نمی دانند. چرا که از متن آن برنخواسته اند.

/ 2 نظر / 30 بازدید
دکتر

اگه یه شهردار خوب تو نوش آباد بود شقایقی بود که آدمایی مثل شما فراریش دادین

رفیق

اینجا لازم نیست از نیروهای بومی حمایت کنید؟ نکنه چون آقای فائزپور از خودتونه براش خودکشی می فرمایید؟