عاشقان روح الله وارد شهر نوش آباد شدند

۱۲۰۰نفر از دانشجویان مجتمع دانشگاهی حضرت امیر المومنین (ع)اصفهان به صورت کاروان پیاده  از روز۱۰ خرداد به مدت ۳ روز از سه محور شروع به پیاده روی نمودند.مبدا اصفهان و مقصد مرقد مطهر بنیانگزار جمهوری اسلامی ایران

جمعی از این دانشجویان مجتمع دانشگاهی حضرت امیرالممنین (ع)اصفهان از سمت آران و  بیدگل وارد شهر نوش آباد و با استقبال گرم و با پذیرایی شیرینی و شربت و اسبند این کاروان را همراهی و پس از طی مسیر وارد گلزار شهدا این شهر و با سینه زنی و نوحه به مقام شامخ شهدا ادای احترام نموده و سپس برای ادامه مسیر به سمت کاشان و در بین راه در حد فاصل ۲ کیلومتری نو ش آباد وارد گلزار شهداء گمنام این شهر و با ادای احترام به مسیر خود به سمت کاشان حرکت نمودند.

/ 0 نظر / 5 بازدید