آزادی راننده اتوبوس پس از 11ماه

راننده اتوبوسی که حامل زائران سوریه بود و سال گذشته در ترکیه با خودروی سواری حامل 5شهروند ترک برخورد و هر 5 سرنشین کشته شدند این راننده نوش ابادی به جرم قتل غیر عمد در زندان ترکیه بسر می برد تا اینکه با اختیار وکیل و پیگیری های زیاد توانست بی گناهی خود را اثبات و ثابت شد که سرنشینان و راننده خودرو سواری مشروبا الکلی مصرف و حالت غیر عادی داشتند و مهدی فتاحی نوش ابادی با تحمل 11ماه حبس در زندان ترکیه با صدور رای دادگاه ترکیه آزاد و به آغوش خانواده اش بازگشت.

/ 1 نظر / 27 بازدید