حادثه خبر نمی کند

 تمام ساختمان را در بر گرفت.

خوشبختانه هیچ خسارات جانی را در بر نداشت و بنده که در ابتدای آتش سوزی حضور داشتم توانستیم جلوی پیشرفت آتش را گرفته و به وسایل و اسباب داخل منزل هیچ خسارتی وارد نشد.

این منزل که متعلق به یک زوج جوان بود و تازگی برای شروع زندگی وارد منزل نوساز شده بودند فقط به سفیدکاری  ساختمان و لباس شویی خسارت وارد شده که مبلغی حدود 30میلیون ریال برآورد می شود.

گفته می شود این لباس شویی روز گذشته توسط تعمیر کاری تعمیر می شود و تعمیر کار اظهار داشت که برای تعویض بلبورینگ ماشین را باز کردم و احتمال داده می شود که در نصب سیم کشی ماشین موقع تعمیر اشتباهی صورت داده شده چون لباس شویی از زمان گارانتی آن 1سال می گذرد همین امر باعث شده تا از تعمیرکار غیر مجاز استفاده شود.

مشکل بعدی این که کنتور در زمان اتصال برق قطع نشده و این هم یکی از احتمالات ادامه آتش سوزی باشد.هر چند منزل نوساز و فیوزهای زیادی در مسیر سیم کشی ساختمان استفاده شده ولی چرا در زمان بروز حادثه عمل نکرده جای سوال دارد.

زمانی که یکی از همسایه ها سراسیمه خبر را به بنده داد سریعا به 125آتش نشانی تماس گرفته ولی متاسفانه کسی جوابگوی تلفن نبود و با کپسول آتش نشانی که در منزل داشتم وارد صحنه شده که تمام ساختمان را دود احاطه کرده بود آتش سوزی داخل آشپزخانه و در حال اشتعال بود که با اقدام به موقع حرق را خاموش نمودم.

نکاتی و مواردی را در این حادثه مشاهده نمودم که قابل ذکر می باشد.

1.با توجه به اینکه صاحب خانه در ساخت ساختمان از هیچ اصول مهندسی و تزئینات ساختمان و مبلمان کوتاهی نکرده بود و برای اتمام بنا مبلغی بالغ بر 100میلیون تومان هزینه کرده ولی از بیمه کردن ساختمان در برابر آتش سوزی غفلت کرده .

2.برای تعمیر ماشین لباس شویی از تعمیر کار مجاز استفاده نکرده بود.

3.برای برق کشی ساختمان از تکنسین و فنی کار ماهر استفاده نکرده .

4.حتی برای خرید و نصب یک کپسول آتش نشانی داخل منزل که بیش از 40هزار تومان نیست اقدام نکرده بود.

5.خانم خانه در ابتدای بروز حادثه به جای دسپاچگی اگر برق را قطع میکرد و به جای داد و فریاد و این سمت و سو دویدن به 125 آتش نشانی خبر می داد و یا پبجره ها را باز می گذاشت و دیگر اقدامات پیشگیرانه را رعایت می کرد برآورد می شود با کمترین خسارت میشدحریق را مهار نمود.

چه خوب است همانگونه که به زیبایی ساختمان اهمیت میدهیم به نکات ایمنی و بیمه کردن ساختمان و اقدامات پیشگیرانه در زمان بروز حادثه توجه کنیم و مبالغی  را در این خصوص  هزینه کنیم تا اینقدر دچار خسارات مالی و جانی نشویم.

/ 0 نظر / 5 بازدید